0058
ΑΝΑΓΚΕΣ
0093
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
0807
ΔΡΑΣΕΙΣ
0448
NEWS
Τα πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης καλύπτουν, με ίδιους πόρους, το κόστος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 5.250 ανέργων, το οποίο θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης

13/01/2012

Ο αριθμός των ανέργων αυτών αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των 52.000 ανέργων, που θα ωφεληθούν από την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΣΠΑ, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η πρωτοβουλία που ανήκει στον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.), γίνεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μελών του και έχει ως στόχο τη στήριξη των ανέργων

Αναλυτικά, η προσφορά του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. ανά έργο έχει, ως εξής:

•  Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ: 3.000 επιπλέον ωφελούμενοι άνεργοι, 300.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, 2.500.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

•  Τηλεκατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ: 1.000 επιπλέον ωφελούμενοι άνεργοι, 100.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, 2.500.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

•  Εξειδικευμένες δεξιότητες Η/Υ: 400 επιπλέον ωφελούμενοι άνεργοι, 100.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, 1.000.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

•  Kατάρτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: 850 επιπλέον ωφελούμενοι άνεργοι, 470.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, 5.000.000 ευρώ συνολικό κόστος παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι οι 5.250 αυτοί άνεργοι θα υποδειχθούν στους φορείς του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. από τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα και θα καταρτιστούν δωρεάν.

Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής
  • Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής
  • Με αφορμή την εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, το ερχόμενο Σάββατο χριστιαν...
  • περισσότερα...

Δείτε επίσης

Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής

Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής

Με αφορμή την εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, το ερχόμενο Σάββατο χριστιανοί διαφόρων ομολογιών θα συμμετάσχουν στην οικουμενική βραδιά συμπροσευχής, στον καθολικό καθεδρικό ναό Θεσσαλονίκης της Ασπίλου Συλλήψεως της Θεοτόκου, επί της οδού Φράγκων.

Καλός αριθμός
Aitisi xorigias