0058
ΑΝΑΓΚΕΣ
0093
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
0807
ΔΡΑΣΕΙΣ
0448
NEWS
Τις κοινωνικές δράσεις στο χώρο της αυτοδιοίκησης για το 2012 παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης.

Κοινωνικές δράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης

29/12/2011

Ορισμένες από τις σημαντικότερες δράσεις του υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, για το 2012, είναι:

- Πρόγραμμα αυτεπιστασίας στους δήμους, που θα υλοποιηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού, μέσω ΟΑΕΔ. Στο πρόγραμμα πρόκειται να απασχοληθεί κυρίως εργατοτεχνικό προσωπικό, για 135 ημέρες εντός του 2012. Αφορά τριετές πρόγραμμα που σχεδιάζεται για 120.000 άτομα.

- Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που αφορά παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ηλικιωμένους και μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί περίπου 80.000 άτομα. Για πρώτη φορά το 2012 θεσπίστηκαν εθνικοί πόροι 70 εκατομμυρίων ευρώ.

- Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων για γυναίκες -θύματα βίας. Αφορά στη δημιουργία 14 Κέντρων στις Έδρες των Περιφερειών και τον Πειραιά και έως 19 Κέντρων στους μεγαλύτερους Δήμους. Το Μάιο 2012 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας του Πολυκέντρου Γυναικών στο κέντρο της Αθήνας.

- Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακής και trafficking) και των παιδιών τους. Αφορά στη δημιουργία και τριετή λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας σε 14 Δήμους της χώρας. Η δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013») με υπεύθυνη αρχή τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) / Κέντρα Διημέρευσης - ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και λοιπά κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες (παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, καθώς και σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία). Η Δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013») με προϋπολογισμό για τα έτη 2011 και 2012 50.000.000 ευρώ.

- Βρεφικοί - Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ (παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία). Η δράση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

- Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη), για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους. Η δράση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (πχ. Πρόγραμμα Θησέας και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα αυτεπιστασίας, καθώς και τη χρηματοδότηση ενεργειών για την εξοικονόμιση ενέργειας).

- Πιλοτικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως η «Τράπεζα χρόνου», η οποία αποτελεί ένα εναλλακτικό εργαλείο κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης του ατόμου και μία νέα διαφοροποιημένη μορφή εθελοντισμού, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων σε ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, η δημιουργία και λειτουργία Συνεταιρισμών, καθώς και η δημιουργία και λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου, κοινωνικού παντοπωλείου κλπ.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύσκεψη ο κ. Γιαννίτσης επιφυλάχθηκε να μελετηθούν και άλλα θεσμικά μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής
  • Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής
  • Με αφορμή την εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, το ερχόμενο Σάββατο χριστιαν...
  • περισσότερα...

Δείτε επίσης

Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής

Εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής

Με αφορμή την εβδομάδα παγκόσμιας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα, το ερχόμενο Σάββατο χριστιανοί διαφόρων ομολογιών θα συμμετάσχουν στην οικουμενική βραδιά συμπροσευχής, στον καθολικό καθεδρικό ναό Θεσσαλονίκης της Ασπίλου Συλλήψεως της Θεοτόκου, επί της οδού Φράγκων.

Καλός αριθμός
Aitisi xorigias